Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir
Nama Asing -
Program Studi Matematika
Kurikulum S1 MAT 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Muhammad Zaki Riyanto, M.Sc
(19840113 000000 1 301)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Noor Saif Muhammad Mussafi
(19820617 200912 1 005)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si. , M.Sc.
(19861208 000000 2 301)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP E MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Noor Saif Muhammad Mussafi
(19820617 200912 1 005)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
16. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
17. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
18. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
19. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
20. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
21. 2017/2018 SEMESTER GENAP E MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
22. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
23. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
24. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
25. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
26. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
27. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
28. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
29. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
30. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
31. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
32. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
33. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
34. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
35. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
36. 2018/2019 SEMESTER GENAP E MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
37. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
38. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
39. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
40. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
41. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
42. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
43. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
44. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
45. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
46. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
47. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
48. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
49. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
50. 2019/2020 SEMESTER GENAP D MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
51. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
52. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
53. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
54. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
55. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
56. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
57. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
58. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
59. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
60. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
61. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
62. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
63. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
(19750912 200801 2 015)
64. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Muhammad Wakhid Musthofa, S.Si., M.Si.
(19800402 200501 1 003)
65. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
(19790922 200801 1 011)
66. 2020/2021 SEMESTER GENAP D MALAHAYATI
(19840412 201101 2 010)
67. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
(19720423 199903 1 003)
68. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Muhamad Zaki Riyanto, S.Si., M.Sc.
(19840113 201503 1 001)
69. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Pipit Pratiwi Rahayu, S.Si., M.Sc.
(19861208 201503 2 006)
70. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Sugiyanto, S.Si., M.Si
(19800505 200801 1 028)
71. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
(19741003 200003 2 002)