Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Usul Fikih Bisnis dan Keuangan
Nama Asing -
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kurikulum S1 MUA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Fuad, M.A.
(19540201 198603 1 003)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
11. 2019/2020 SEMESTER PENDEK A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
12. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
13. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
14. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
15. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)