Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kurikulum S1 MUA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
(19820314 200912 2 003)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
(19711129 200501 1 003)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
(19820314 200912 2 003)
19. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
20. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
21. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
(19820314 200912 2 003)
22. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
28. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
29. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
30. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
(19711129 200501 1 003)
31. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
32. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
33. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
35. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
36. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
37. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
38. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
39. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(19560217 198303 1 003)
40. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
(19711129 200501 1 003)
41. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
42. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
43. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
44. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
45. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
46. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
47. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
48. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
49. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
50. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
51. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
52. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
(19711129 200501 1 003)
53. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
54. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
55. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
56. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
57. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
58. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
59. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
60. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
61. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
62. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
63. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
64. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
65. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
66. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
67. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
68. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
69. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
70. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
71. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
72. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
73. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
74. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
75. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
76. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
77. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
78. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
79. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
80. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
81. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
(19711129 200501 1 003)
82. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
83. 2020/2021 SEMESTER GANJIL J Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
(19730924 200003 1 001)
84. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
85. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
86. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
87. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
88. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
89. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
90. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
91. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
92. 2020/2021 SEMESTER GENAP J Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
93. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
94. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
95. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C A Hashfi Luthfi, M.H.
(19911114 201801 1 003)
96. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
97. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
98. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
99. 2021/2022 SEMESTER GANJIL G Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
100. 2021/2022 SEMESTER GANJIL H Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
(19761018 200801 2 009)
101. 2021/2022 SEMESTER GANJIL I Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
102. 2021/2022 SEMESTER GANJIL J Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)