Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Seminar Penelitian
Nama Asing -
Program Studi Pendidikan Kimia
Kurikulum S1 PKIMIA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Agus Kamaludin, M.Pd.Si.
(19830109 000000 1 301)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
(19840205 201101 2 008)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Asih Widi Wisudawati, S.Pd., M.Pd.
(19840901 200912 2 004)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Sidiq Premono
(19820124 000000 1 301)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Rischa Mahmudi Haris, M.Pd
(19881125 000000 1 301)
8. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Asih Widi Wisudawati, S.Pd., M.Pd.
(19840901 200912 2 004)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Sidiq Premono
(19820124 000000 1 301)
13. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
14. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
15. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
16. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Asih Widi Wisudawati, S.Pd., M.Pd.
(19840901 200912 2 004)
17. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Sidiq Premono
(19820124 000000 1 301)
18. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.
(19781113 200912 1 003)
19. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
20. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Asih Widi Wisudawati, S.Pd., M.Pd.
(19840901 200912 2 004)
21. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
22. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
23. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Sidiq Premono
(19820124 000000 1 301)
24. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Liana Aisyah, S.Si. M.A.
(19770228 200604 2 002)
25. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
26. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
27. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
28. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Liana Aisyah, S.Si. M.A.
(19770228 200604 2 002)
29. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Sidiq Premono
(19820124 000000 1 301)
30. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
31. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
32. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
33. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Sidiq Premono
(19820124 000000 1 301)
34. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
35. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
36. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
37. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
38. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Muhammad Zamhari, S.Pd.Si., M.Sc.
(19860702 201101 1 014)
39. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
40. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
41. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
42. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Muhammad Zamhari, S.Pd.Si., M.Sc.
(19860702 201101 1 014)
43. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Retno Aliyatul Fikroh, M.Sc.
(19920427 201903 2 018)
44. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Laili Nailul Muna, M.Sc.
(19910820 201903 2 018)
45. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
46. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
47. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
48. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Retno Aliyatul Fikroh, M.Sc.
(19920427 201903 2 018)
49. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Laili Nailul Muna, M.Sc.
(19910820 201903 2 018)
50. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Muhammad Zamhari, S.Pd.Si., M.Sc.
(19860702 201101 1 014)
51. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Khamidinal, S.Si., M.Si
(19691104 200003 1 002)
52. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)
53. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
54. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Muhammad Zamhari, S.Pd.Si., M.Sc.
(19860702 201101 1 014)
55. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Laili Nailul Muna, M.Sc.
(19910820 201903 2 018)
56. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Retno Aliyatul Fikroh, M.Sc.
(19920427 201903 2 018)
57. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
(19840205 201101 2 008)
58. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Agus Kamaludin, M.Pd.
(19830109 201503 1 002)