Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Resolusi Konflik
Nama Asing -
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Kurikulum S1 PMI 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah PILIHAN
Jumlah SKS 3
Semester Paket 5

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Muhammad Noor Romadlon, S.Sos.I., MSI
(19800731 000000 1 301)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Muhammad Noor Romadlon, S.Sos.I., MSI
(19800731 000000 1 301)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
11. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
12. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
13. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
14. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)