Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Perbandingan Mazhab
Kurikulum S1 PMZ 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Fuad, M.A.
(19540201 198603 1 003)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
(19730924 200003 1 001)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. H. Fuad, M.A.
(19540201 198603 1 003)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP E H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW
(19710514 199803 1 004)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
19. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
20. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
21. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Fuad, M.A.
(19540201 198603 1 003)
22. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
27. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
28. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
29. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
30. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. H. Fuad, M.A.
(19540201 198603 1 003)
31. 2017/2018 SEMESTER GENAP E H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
32. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
33. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
35. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
(19730924 200003 1 001)
36. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
37. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
38. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
39. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Fuad, M.A.
(19540201 198603 1 003)
40. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
41. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
42. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
43. 2018/2019 SEMESTER GENAP A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
44. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
45. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
46. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
47. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
48. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
49. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
50. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
51. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
52. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
53. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
54. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
55. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
56. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
57. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
58. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
59. 2019/2020 SEMESTER GENAP A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
60. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
61. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
62. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
63. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
64. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
65. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
66. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
67. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
68. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
69. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
70. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
71. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
72. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
73. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
74. 2020/2021 SEMESTER GENAP A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
75. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
76. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
77. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
78. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
79. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
80. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
81. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
82. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
83. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
84. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
85. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
86. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
87. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
88. 2021/2022 SEMESTER GANJIL G Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
89. 2021/2022 SEMESTER GANJIL H Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
90. 2021/2022 SEMESTER GANJIL I Shohibul Adhkar, M.H.
(19890318 201801 1 001)