Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Sosiologi Agama
Kurikulum S1 SOSIOLOGI AGAMA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
2. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
3. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
4. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
5. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
6. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
7. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
8. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
9. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
10. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
11. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
13. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
14. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
15. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
16. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
17. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
18. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
19. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
20. 2020/2021 SEMESTER GANJIL K Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
21. 2020/2021 SEMESTER GANJIL M Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
22. 2020/2021 SEMESTER GANJIL O Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
23. 2020/2021 SEMESTER GANJIL Q Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
24. 2020/2021 SEMESTER GANJIL S Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
25. 2020/2021 SEMESTER GANJIL T Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
26. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
(19920417 201903 2 022)
27. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
(19911011 201903 2 014)
28. 2020/2021 SEMESTER GENAP C M. Yaser Arafat, M.A.
(19830930 201503 1 003)
29. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
(19901210 201903 1 011)
30. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
31. 2020/2021 SEMESTER GENAP J Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
32. 2020/2021 SEMESTER GENAP K Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
33. 2020/2021 SEMESTER GENAP L Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
34. 2020/2021 SEMESTER GENAP M Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
35. 2020/2021 SEMESTER GENAP N Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
36. 2020/2021 SEMESTER GENAP O Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
37. 2020/2021 SEMESTER GENAP P Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
38. 2020/2021 SEMESTER GENAP Q Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
39. 2020/2021 SEMESTER GENAP R Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
40. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
41. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
42. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
43. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
44. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
45. 2021/2022 SEMESTER GANJIL G Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
46. 2021/2022 SEMESTER GANJIL H Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
47. 2021/2022 SEMESTER GANJIL I Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
48. 2021/2022 SEMESTER GANJIL J Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
49. 2021/2022 SEMESTER GANJIL K Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
50. 2021/2022 SEMESTER GANJIL L Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
51. 2021/2022 SEMESTER GANJIL M Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
52. 2021/2022 SEMESTER GANJIL N Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
53. 2021/2022 SEMESTER GANJIL O M. Yaser Arafat, M.A.
(19830930 201503 1 003)
54. 2021/2022 SEMESTER GANJIL P Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
(19901210 201903 1 011)
55. 2021/2022 SEMESTER GANJIL Q Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
(19911011 201903 2 014)
56. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
57. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
58. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
59. 2021/2022 SEMESTER GENAP D Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
60. 2021/2022 SEMESTER GENAP E Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
61. 2021/2022 SEMESTER GENAP F Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
62. 2021/2022 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
63. 2021/2022 SEMESTER GENAP H Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
64. 2021/2022 SEMESTER GENAP I Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
65. 2021/2022 SEMESTER GENAP J Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
66. 2021/2022 SEMESTER GENAP K M. Yaser Arafat, M.A.
(19830930 201503 1 003)
67. 2021/2022 SEMESTER GENAP L Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
(19901210 201903 1 011)
68. 2021/2022 SEMESTER GENAP M Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
(19911011 201903 2 014)
69. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
70. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
71. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
72. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
73. 2022/2023 SEMESTER GANJIL E Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
74. 2022/2023 SEMESTER GANJIL F Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
75. 2022/2023 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
76. 2022/2023 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
77. 2022/2023 SEMESTER GANJIL I Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
78. 2022/2023 SEMESTER GANJIL J Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
79. 2022/2023 SEMESTER GANJIL K M. Yaser Arafat, M.A.
(19830930 201503 1 003)
80. 2022/2023 SEMESTER GANJIL L Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
(19901210 201903 1 011)
81. 2022/2023 SEMESTER GANJIL M Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
(19911011 201903 2 014)
82. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
83. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
84. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
85. 2022/2023 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
86. 2022/2023 SEMESTER GENAP F Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
87. 2022/2023 SEMESTER GENAP H Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
88. 2022/2023 SEMESTER GENAP I M. Yaser Arafat, M.A.
(19830930 201503 1 003)
89. 2022/2023 SEMESTER GENAP J Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
90. 2022/2023 SEMESTER GENAP K Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
(19901210 201903 1 011)
91. 2022/2023 SEMESTER GENAP L Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
92. 2022/2023 SEMESTER GENAP M Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
(19911011 201903 2 014)
93. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
94. 2023/2024 SEMESTER GANJIL B Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
95. 2023/2024 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
96. 2023/2024 SEMESTER GANJIL D Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
97. 2023/2024 SEMESTER GANJIL E Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
98. 2023/2024 SEMESTER GANJIL F Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
99. 2023/2024 SEMESTER GANJIL G M. Yaser Arafat, M.A.
(19830930 201503 1 003)
100. 2023/2024 SEMESTER GANJIL H Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
(19890911 201801 1 002)
101. 2023/2024 SEMESTER GANJIL I Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
(19901210 201903 1 011)
102. 2023/2024 SEMESTER GANJIL J Ratna Istriyani, M.A.
(19910329 201801 2 003)
103. 2023/2024 SEMESTER GANJIL K Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
(19911011 201903 2 014)