Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Akhlak dan Tasawuf
Nama Asing -
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Kurikulum S1 SKI 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
2. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
3. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
4. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
5. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
6. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
7. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
8. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
9. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
10. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
11. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
13. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)