Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Kurikulum S1 SKI 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
2. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
3. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
4. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
12. 2018/2019 SEMESTER GANJIL M Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
13. 2018/2019 SEMESTER GANJIL N Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
14. 2018/2019 SEMESTER GANJIL O Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
15. 2018/2019 SEMESTER GANJIL P Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
16. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Q Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
17. 2018/2019 SEMESTER GANJIL R Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
18. 2018/2019 SEMESTER GANJIL S Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
19. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
20. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
21. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
22. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
23. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
24. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
25. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
26. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
27. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
28. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
29. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
30. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
31. 2019/2020 SEMESTER GANJIL M Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
32. 2019/2020 SEMESTER GANJIL N Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
33. 2019/2020 SEMESTER GANJIL O Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
34. 2019/2020 SEMESTER GANJIL P Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
35. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Q Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
36. 2019/2020 SEMESTER GANJIL R Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
37. 2019/2020 SEMESTER GANJIL S DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
38. 2019/2020 SEMESTER GANJIL T Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
39. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
40. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
41. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)