Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Seminar Proposal Tesis
Nama Asing -
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Kurikulum S2 IIS 2018
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH UTAMA PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D#197010242001121001
(19800903 000000 1 301)
2. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW#197809240000001301
(19710514 199803 1 004)
3. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
(19760611 000000 2 301)
4. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#196307051993032001
(19740904 200604 1 002)
5. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Ro'fah, M.A., Ph.D.#196307051993032001
(19721124 200112 2 002)
6. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Ro'fah, M.A., Ph.D.#196307051993032001
(19721124 200112 2 002)
7. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#197109071998031003
(19740904 200604 1 002)
8. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#197005281994031002
(19740904 200604 1 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.#197606110000002301
(19750517 200501 1 004)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#198009030000001301
(19761203 200003 1 001)
11. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dr. Munirul Ikhwan#198402022019032009
(19840620 201801 1 001)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.#198009030000001301
(19701024 200112 1 001)
13. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Ro'fah, M.A., Ph.D.
(19721124 200112 2 002)
14. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.#197110051996032002
(19760611 000000 2 301)
15. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.#198402022019032009
(19630705 199303 2 001)
16. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#197109071998031003
(19740904 200604 1 002)
17. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#198606072019032018
(19740904 200604 1 002)
18. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.#197606110000002301
(19750517 200501 1 004)
19. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D#198606072019032018
(19800903 000000 1 301)
20. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Dr. Munirul Ikhwan#198402022019032009
(19840620 201801 1 001)
21. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.#198406202018011001
(19701024 200112 1 001)
22. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW
(19710514 199803 1 004)
23. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Subi Nur Isnaini
(19860818 201903 2 010)
24. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#198606072019032018
(19740904 200604 1 002)
25. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Dr. Munirul Ikhwan#198311112019031003
(19840620 201801 1 001)
26. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
(19750805 000000 1 301)
27. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Dr. Munirul Ikhwan
(19840620 201801 1 001)
28. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#197109071998031003
(19740904 200604 1 002)
29. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.#197109071998031003
(19740904 200604 1 002)
30. 2020/2021 SEMESTER GANJIL J Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.#197005281994031002
(19780924 000000 1 301)
31. 2020/2021 SEMESTER GANJIL K Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.#197505172005011004
(19760611 000000 2 301)
32. 2020/2021 SEMESTER GANJIL L Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.#197505172005011004
(19741214 199903 1 002)
33. 2020/2021 SEMESTER GANJIL M Ro'fah, M.A., Ph.D.
(19721124 200112 2 002)
34. 2020/2021 SEMESTER GANJIL N Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
(19800903 000000 1 301)
35. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.#198009030000001301
(19701024 200112 1 001)
36. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Ro'fah, M.A., Ph.D.#197105141998031004
(19721124 200112 2 002)
37. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.#198402022019032009
(19711005 199603 2 002)
38. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Ro'fah, M.A., Ph.D.#198402022019032009
(19721124 200112 2 002)
39. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.#198311112019031003
(19710907 199803 1 003)
40. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.#197508050000001301
(19780924 000000 1 301)
41. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.#197505172005011004
(19760611 000000 2 301)
42. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Ro'fah, M.A., Ph.D.
(19721124 200112 2 002)
43. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#198009030000001301
(19761203 200003 1 001)