Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Topik Khusus: Agama dan Masyarakat
Nama Asing -
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Kurikulum S2 IIS 2021
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah PILIHAN
Jumlah SKS 2
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.#198912080000001101
(19780924 000000 1 301)
2. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
3. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
(19800903 000000 1 301)
4. 2021/2022 SEMESTER GENAP D Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
(19750805 000000 1 301)
5. 2021/2022 SEMESTER GENAP E Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)
6. 2021/2022 SEMESTER GENAP F Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
(19760220 200212 1 005)
7. 2021/2022 SEMESTER GENAP G Dr. Ramadhanita Mustika Sari
(19860607 201903 2 018)
8. 2021/2022 SEMESTER GENAP H Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
(19760220 200212 1 005)
9. 2021/2022 SEMESTER GENAP I Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
(19760220 200212 1 005)
10. 2021/2022 SEMESTER GENAP J Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
11. 2021/2022 SEMESTER GENAP K Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
(19840202 201903 2 009)
12. 2021/2022 SEMESTER GENAP L Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)
13. 2021/2022 SEMESTER GENAP M PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
14. 2021/2022 SEMESTER GENAP N Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
15. 2021/2022 SEMESTER GENAP O Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I#198102140000002101
(19891208 000000 1 101)
16. 2021/2022 SEMESTER GENAP P Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D#198311112019031003
(19800903 000000 1 301)
17. 2021/2022 SEMESTER GENAP Q Dr. Moh. Mufid
(19831111 201903 1 003)
18. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Ro'fah, MA., Ph.D.
(19721124 200112 2 002)
19. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Dr. Suhadi, S.Ag., MA
(19770913 000000 1 301)
20. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
21. 2022/2023 SEMESTER GENAP D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
22. 2022/2023 SEMESTER GENAP E Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
(19750805 000000 1 301)
23. 2022/2023 SEMESTER GENAP F Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
(19750517 200501 1 004)
24. 2022/2023 SEMESTER GENAP G Dr. Moh. Mufid
(19831111 201903 1 003)
25. 2022/2023 SEMESTER GENAP H Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.
(19730310 199803 1 002)
26. 2022/2023 SEMESTER GENAP I Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.
(19730310 199803 1 002)
27. 2022/2023 SEMESTER GENAP J Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
28. 2022/2023 SEMESTER GENAP K PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
29. 2022/2023 SEMESTER GENAP L Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
(19740202 200112 1 002)
30. 2022/2023 SEMESTER GENAP M Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
(19750805 000000 1 301)
31. 2022/2023 SEMESTER GENAP N Dr. Moh. Mufid
(19831111 201903 1 003)
32. 2022/2023 SEMESTER GENAP O Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
33. 2022/2023 SEMESTER GENAP P Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
(19800903 000000 1 301)
34. 2022/2023 SEMESTER GENAP Q Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
35. 2022/2023 SEMESTER GENAP R Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
(19800903 000000 1 301)