Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Studi AlQur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Syariah
Kurikulum S2 MAGISTER HUKUM ISLAM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Malik Madany, M.A.
(19520109 197803 1 002)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Zainudin, M.Ag.
(19660827 199903 1 001)
7. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
8. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
9. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
12. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
13. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
14. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
(19710430 199503 1 001)
15. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
16. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
17. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
18. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
19. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
20. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
21. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
22. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
23. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
24. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
25. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
26. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
27. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
28. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
29. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
30. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
31. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
32. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
33. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
34. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
35. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
36. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
37. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
38. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
39. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
40. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(19610401 198803 1 002)
41. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
42. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
43. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)