Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Seminar Proposal
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Syariah
Kurikulum S2 MAGISTER HUKUM ISLAM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
(19641112 199203 1 006)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
(19701209 200312 1 002)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
(19711129 200501 1 003)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
7. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
8. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
9. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
12. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
13. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
14. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
15. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
16. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
17. 2018/2019 SEMESTER GENAP A1 Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
18. 2018/2019 SEMESTER GENAP A2 Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
19. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
20. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
21. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
22. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
23. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
24. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
25. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
26. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
27. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
28. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
29. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
30. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
31. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
32. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
33. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
34. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
35. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
36. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
37. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
38. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
39. 2020/2021 SEMESTER GANJIL J Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
40. 2020/2021 SEMESTER GANJIL K Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
41. 2020/2021 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
42. 2020/2021 SEMESTER GANJIL M Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
43. 2020/2021 SEMESTER GANJIL N Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW
(19710514 199803 1 004)
44. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
45. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
46. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
47. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
48. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
49. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
50. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
51. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
52. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
53. 2020/2021 SEMESTER GENAP J Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW
(19710514 199803 1 004)
54. 2020/2021 SEMESTER GENAP K Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
55. 2020/2021 SEMESTER GENAP L Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
56. 2020/2021 SEMESTER GENAP M Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
57. 2020/2021 SEMESTER GENAP N Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
58. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
59. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
60. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
61. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
62. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
63. 2021/2022 SEMESTER GANJIL G Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW
(19710514 199803 1 004)
64. 2021/2022 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
65. 2021/2022 SEMESTER GANJIL I Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
66. 2021/2022 SEMESTER GANJIL J Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(19720812 199803 1 004)
67. 2021/2022 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
68. 2021/2022 SEMESTER GANJIL L Dr. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
69. 2021/2022 SEMESTER GANJIL M Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
70. 2021/2022 SEMESTER GANJIL N Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)