Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Kurikulum SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
14. 2014/2015 SEMESTER GANJIL L DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
15. 2014/2015 SEMESTER GANJIL M Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
16. 2014/2015 SEMESTER GANJIL N Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
17. 2014/2015 SEMESTER GANJIL O Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
18. 2014/2015 SEMESTER GANJIL P Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
19. 2014/2015 SEMESTER GANJIL Q Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
20. 2014/2015 SEMESTER GANJIL R Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
21. 2014/2015 SEMESTER GANJIL S Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
22. 2014/2015 SEMESTER GANJIL T IRFAN FIRDAUS
(19650325 199403 1 002)
23. 2014/2015 SEMESTER GANJIL U Dra. Hj. Ummi Kulsum, M.Hum
(19531222 198303 2 001)
24. 2014/2015 SEMESTER GANJIL V DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
25. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
26. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
27. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
28. 2014/2015 SEMESTER GENAP D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
29. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
30. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
31. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
32. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
33. 2014/2015 SEMESTER GENAP I DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
34. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
35. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
36. 2014/2015 SEMESTER GENAP L DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
37. 2014/2015 SEMESTER GENAP M Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
38. 2014/2015 SEMESTER GENAP N Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
39. 2014/2015 SEMESTER GENAP O Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
40. 2014/2015 SEMESTER GENAP P Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
41. 2014/2015 SEMESTER GENAP Q Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
42. 2014/2015 SEMESTER GENAP R Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
43. 2014/2015 SEMESTER GENAP S IRFAN FIRDAUS
(19650325 199403 1 002)
44. 2014/2015 SEMESTER GENAP U Dra. Hj. Ummi Kulsum, M.Hum
(19531222 198303 2 001)
45. 2014/2015 SEMESTER GENAP V Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
46. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
47. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
48. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
49. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
50. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
51. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
52. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
53. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
54. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
55. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
56. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
57. 2015/2016 SEMESTER GANJIL L Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
58. 2015/2016 SEMESTER GANJIL M Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
59. 2015/2016 SEMESTER GANJIL N Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
60. 2015/2016 SEMESTER GANJIL O Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
61. 2015/2016 SEMESTER GANJIL P Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
62. 2015/2016 SEMESTER GANJIL Q Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
63. 2015/2016 SEMESTER GANJIL R Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
64. 2015/2016 SEMESTER GANJIL S Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
65. 2015/2016 SEMESTER GANJIL T IRFAN FIRDAUS
(19650325 199403 1 002)
66. 2015/2016 SEMESTER GANJIL U Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
67. 2015/2016 SEMESTER GANJIL V DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
68. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
69. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
70. 2015/2016 SEMESTER GENAP C PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
71. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
72. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
73. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
74. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
75. 2015/2016 SEMESTER GENAP H DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
76. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
77. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
78. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
79. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dra. Hj. Ummi Kulsum, M.Hum
(19531222 198303 2 001)
80. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
81. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
82. 2015/2016 SEMESTER GENAP O DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
83. 2015/2016 SEMESTER GENAP P Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
84. 2015/2016 SEMESTER GENAP Q Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
85. 2015/2016 SEMESTER GENAP R Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
86. 2015/2016 SEMESTER GENAP S Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
87. 2015/2016 SEMESTER GENAP T Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
88. 2015/2016 SEMESTER GENAP U Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
89. 2015/2016 SEMESTER GENAP V Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
90. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
91. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
92. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
93. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
94. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
95. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
96. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
97. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
98. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
99. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
100. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
101. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
102. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
103. 2016/2017 SEMESTER GANJIL N Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
104. 2016/2017 SEMESTER GANJIL O Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
105. 2016/2017 SEMESTER GANJIL P Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
106. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Q Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
107. 2016/2017 SEMESTER GANJIL R Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
108. 2016/2017 SEMESTER GANJIL S Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
109. 2016/2017 SEMESTER GANJIL T Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
110. 2016/2017 SEMESTER GANJIL U Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
111. 2016/2017 SEMESTER GANJIL V Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
112. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
113. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
114. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
115. 2016/2017 SEMESTER GENAP D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
116. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
117. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
118. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
119. 2016/2017 SEMESTER GENAP I DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
120. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
121. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
122. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
123. 2016/2017 SEMESTER GENAP M DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
124. 2016/2017 SEMESTER GENAP N Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
125. 2016/2017 SEMESTER GENAP O Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
126. 2016/2017 SEMESTER GENAP P Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
127. 2016/2017 SEMESTER GENAP Q Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
128. 2016/2017 SEMESTER GENAP R Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
129. 2016/2017 SEMESTER GENAP S Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
130. 2016/2017 SEMESTER GENAP T Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
131. 2016/2017 SEMESTER GENAP U Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
132. 2016/2017 SEMESTER GENAP V Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
133. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
134. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
135. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
136. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
137. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
138. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
139. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
140. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
141. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
142. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
143. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
144. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
145. 2017/2018 SEMESTER GANJIL M Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
146. 2017/2018 SEMESTER GANJIL N Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
147. 2017/2018 SEMESTER GANJIL O Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
148. 2017/2018 SEMESTER GANJIL P Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
149. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Q Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
150. 2017/2018 SEMESTER GANJIL R Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
151. 2017/2018 SEMESTER GANJIL S Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
152. 2017/2018 SEMESTER GANJIL T Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
153. 2017/2018 SEMESTER GANJIL U Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
154. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
155. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
156. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
157. 2017/2018 SEMESTER GENAP D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
158. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
159. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
160. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
161. 2017/2018 SEMESTER GENAP H DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
162. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
163. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
164. 2017/2018 SEMESTER GENAP K Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
165. 2017/2018 SEMESTER GENAP L DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
166. 2017/2018 SEMESTER GENAP M Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
167. 2017/2018 SEMESTER GENAP N Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
168. 2017/2018 SEMESTER GENAP O Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
169. 2017/2018 SEMESTER GENAP P Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
170. 2017/2018 SEMESTER GENAP Q Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
171. 2017/2018 SEMESTER GENAP R Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
172. 2017/2018 SEMESTER GENAP S Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
173. 2017/2018 SEMESTER GENAP T Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
174. 2017/2018 SEMESTER GENAP U Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
175. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
176. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
177. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
178. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
179. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
180. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
181. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
182. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
183. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
184. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
185. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
186. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
187. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
188. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
189. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
190. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
191. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
192. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
193. 2018/2019 SEMESTER GENAP E PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
194. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
195. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
196. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
197. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
198. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
199. 2018/2019 SEMESTER GENAP K DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
200. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
201. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
202. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
203. 2018/2019 SEMESTER GENAP O Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
204. 2018/2019 SEMESTER GENAP P Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
205. 2018/2019 SEMESTER GENAP R Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
206. 2018/2019 SEMESTER GENAP S Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
207. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
208. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
209. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
210. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
211. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
212. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)