Dosen

Profil Yasin Baidi

Nama : Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/A
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Di Semester Gasal TA 2021/2022
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB A RAB 16:15-17:55 R: FSH-304
2. Islam dan Sains 2 WAJIB A JUM 07:00-08:40 R: FSH-412
3. Islam dan Sains 2 WAJIB B SEN 10:40-12:20 R: FSH-407
4. Islam dan Sains 2 WAJIB C RAB 12:40-14:20 R: FSH-313
5. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB A RAB 14:30-16:10 R: FSH-313#KAM 12:40-14:20 R: FSH-412
6. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB B SEN 12:40-14:20 R: FSH-410#KAM 14:30-16:10 R: FSH-412
7. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB C SEN 14:30-16:10 R: FSH-410#JUM 08:50-10:30 R: FSH-410
8. Tauhid 2 WAJIB A SEL 16:15-17:55 R: FSH-304
9. Tauhid 2 WAJIB B KAM 16:15-17:55 R: FSH-305
10. Tauhid 2 WAJIB C SEL 14:30-16:10 R: FSH-306
11. Tugas Akhir 6 WAJIB A SAB 13:00-14:30 R: FSH-304

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 IAIN Sunan Kalijaga Muammalat M. Ag. 2005
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Peradilan Agama S. Ag. 1996