Dosen

Profil Yasin Baidi

Nama : Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/A
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Di Semester Gasal TA 2023/2024
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB A SEL 16:15-17:55 R: FSH-304
2. Islam dan HAM 2 PILIHAN A KAM 10:40-12:20 R: FSH-205
3. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB A SEN 10:40-12:20 R: FSH-306#KAM 14:30-16:10 R: FSH-412
4. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB B SEN 12:40-14:20 R: FSH-410#KAM 12:40-14:20 R: FSH-412
5. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB C SEN 14:30-16:10 R: FSH-410#KAM 10:40-12:20 R: FSH-412
6. Skripsi 6 WAJIB A SAB 12:30-15:00 R: FSH-303
7. Tauhid 2 WAJIB A JUM 08:50-10:30 R: FSH-307
8. Tauhid 2 WAJIB A SEL 07:00-08:40 R: FSH-204
9. Tauhid 2 WAJIB B JUM 07:00-08:40 R: FSH-307
10. Tauhid 2 WAJIB C JUM 15:15-16:55 R: FSH-308
11. Tugas Akhir 6 WAJIB A SAB 09:00-12:00 R: FSH-303

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 IAIN Sunan Kalijaga Muammalat M. Ag. 2005
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Peradilan Agama S. Ag. 1996