Dosen

Profil Habib

Nama : Habib, S.Ag M.Ag.
NIP : 19720613 199803 1 002
NIDN : 2013067202
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/A
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Habib, S.Ag M.Ag. Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Fahm Al-Masmu' II 2 WAJIB A RAB 13:25-15:05 R: FA-309
2. Lahjah Arabiyah 2 PILIHAN C RAB 08:50-10:30 R: FA-404
3. Lahjah Arabiyah 2 PILIHAN D RAB 10:40-12:20 R: FA-404
4. Qira'ah II 2 WAJIB A RAB 15:30-17:10 R: FA-309
5. Tarjamah Fauriyah 2 PILIHAN A SEN 08:50-10:30 R: FA-309
6. Tarjamah Fauriyah 2 PILIHAN B SEN 10:40-12:20 R: FA-309

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab M. HI 2004
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.S 2004

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2016 Bahasa Kiasan dalam al-Quran dan Problem terjemahannya.
2 2015 al-Afal al-Kalamiyah fi al-Quran: Dirosah Tadawuliyah Liqishati Ashabil Kahfi.

# TAHUN KARYA
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1 2016 Kajian Pesantren Ramadhan di Mushola al-Istiqomah .
2 2016 Mengisi Kajian Kitab di Majlis Istiqomah Bantul .
3 2016 Mengisi Khutbah Jumat dan Pengajian Bulanan di Masjid Dawa .
4 2016 Pengajian Ahad Pagi di Mushola al-Istiqomah .
5 2015 Mengisi Kajian di Majlis talim Al-Istiqomah Bantul .
6 2015 Mengisi Kajian Kitab Ihya Ulumuddin di Majlis Talim Al-Istiqomah Bantul .
7 2015 Mengisi Khutbah Jumat .