Dosen

Profil Habib

Nama : Habib, S.Ag M.Ag.
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/A
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Habib, S.Ag M.Ag. Di Semester Genap TA 2020/2021
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Khitabah 2 WAJIB A RAB 13:25-15:05 R: FA-409
2. Khitabah 2 WAJIB B SEL 10:40-12:20 R: FA-305
3. Khitabah 2 WAJIB C SEL 08:50-10:30 R: FA-305
4. Tarjamah Arab-Indonesia II 2 WAJIB A KAM 10:40-12:20 R: FA-309
5. Tarjamah Fauriyah 2 PILIHAN A SEN 08:50-10:30 R: FA-406
6. Tarjamah Fauriyah 2 PILIHAN B SEN 10:40-12:20 R: FA-406

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab M. HI 2004
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.S 2004

# TAHUN KARYA
Jurnal Ilmiah
1 2019 Verbal Violence in Sunni-Shia Debate dalam Al-Munazarat Baina Fuqahai al-Sunnah wa Fuqahai al-Syi'ah Book Study.
Dipublikasikan pada Kalam.
http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/kalam

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2016 Bahasa Kiasan dalam al-Quran dan Problem terjemahannya.
2 2015 al-Afal al-Kalamiyah fi al-Quran: Dirosah Tadawuliyah Liqishati Ashabil Kahfi.

# TAHUN KARYA
Kegiatan Keagamaan
1 2021 Kajian Keagamaan Kitab Safinatu Najah .
2 2021 Kajian Pesantren Ramadhan 1442 di Mushola al-Istiqomah .
3 2020 Kajian Pesantren Ramadhan 1441 di Mushola al-Istiqomah .
4 2020 Khutbah Jumah dan Imam .
Memberi pelayanan kepada masyarakat
5 2016 Pengajian Ahad Pagi di Mushola al-Istiqomah .
6 2016 Mengisi Kajian Kitab di Majlis Istiqomah Bantul .
7 2016 Mengisi Khutbah Jumat dan Pengajian Bulanan di Masjid Dawa .
8 2016 Kajian Pesantren Ramadhan di Mushola al-Istiqomah .
9 2015 Mengisi Kajian Kitab Ihya Ulumuddin di Majlis Talim Al-Istiqomah Bantul .
10 2015 Mengisi Kajian di Majlis talim Al-Istiqomah Bantul .
11 2015 Mengisi Khutbah Jumat .