Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah BKI Belajar
Nama Asing -
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Kurikulum BKI 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah PILIHAN
Jumlah SKS 3
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
3. 2013/2014 SEMESTER PENDEK A Tim P. BIO
(00010101 000011 0 068)
4. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
5. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
6. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
7. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
8. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
11. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
12. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
13. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)