Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kurikulum IAT 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. IAT 2005 THU-231-1-6 Skripsi

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Tim Pusat Bahasa
(00010101 000011 0 009)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Tim Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
(00010101 000011 0 053)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
14. 2014/2015 SEMESTER GANJIL L Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
15. 2014/2015 SEMESTER GANJIL M Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
16. 2014/2015 SEMESTER GANJIL N Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
17. 2014/2015 SEMESTER GANJIL O Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
18. 2014/2015 SEMESTER GANJIL P Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
19. 2014/2015 SEMESTER GANJIL Q Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
20. 2014/2015 SEMESTER GANJIL R Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
21. 2014/2015 SEMESTER GANJIL T Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
22. 2014/2015 SEMESTER GANJIL V Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
23. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
24. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
25. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
26. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
27. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
28. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
29. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
30. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
31. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
32. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
33. 2014/2015 SEMESTER GENAP L Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
34. 2014/2015 SEMESTER GENAP M Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
35. 2014/2015 SEMESTER GENAP N Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
36. 2014/2015 SEMESTER GENAP O Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
37. 2014/2015 SEMESTER GENAP P Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
38. 2014/2015 SEMESTER GENAP Q Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
39. 2014/2015 SEMESTER GENAP R Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
40. 2014/2015 SEMESTER GENAP S Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
41. 2014/2015 SEMESTER GENAP T Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
42. 2014/2015 SEMESTER GENAP U Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
43. 2014/2015 SEMESTER GENAP V Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
44. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
45. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
46. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
47. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
48. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
49. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
50. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
51. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
52. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
53. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
54. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
55. 2015/2016 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
56. 2015/2016 SEMESTER GANJIL M Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
57. 2015/2016 SEMESTER GANJIL N Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
58. 2015/2016 SEMESTER GANJIL O Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
59. 2015/2016 SEMESTER GANJIL P Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
60. 2015/2016 SEMESTER GANJIL Q Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
61. 2015/2016 SEMESTER GANJIL R Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
62. 2015/2016 SEMESTER GANJIL S Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
63. 2015/2016 SEMESTER GANJIL T Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
64. 2015/2016 SEMESTER GANJIL U Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
65. 2015/2016 SEMESTER GANJIL V Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
66. 2015/2016 SEMESTER GANJIL W Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
67. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
68. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
69. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
70. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
71. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
72. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
73. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
74. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
75. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
76. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
77. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
78. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
79. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
80. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
81. 2015/2016 SEMESTER GENAP O Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
82. 2015/2016 SEMESTER GENAP P Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
83. 2015/2016 SEMESTER GENAP Q Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
84. 2015/2016 SEMESTER GENAP R Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
85. 2015/2016 SEMESTER GENAP S Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
86. 2015/2016 SEMESTER GENAP T Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
87. 2015/2016 SEMESTER GENAP U Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
88. 2015/2016 SEMESTER GENAP W Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
89. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
90. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
91. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
92. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
93. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
94. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
95. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
96. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
97. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
98. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
99. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
100. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
101. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Hilmy Muhammad, M.A.
(19711203 200312 1 002)
102. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
103. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
104. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
105. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
106. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
107. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
108. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
109. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
110. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
111. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
112. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
113. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
114. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
115. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
116. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
117. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
118. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
119. 2016/2017 SEMESTER GENAP I HELMY MUHAMMAD
(19711203 000011 1 301)
120. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
121. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
122. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
123. 2016/2017 SEMESTER GENAP M Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
124. 2016/2017 SEMESTER GENAP N Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
125. 2016/2017 SEMESTER GENAP O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
126. 2016/2017 SEMESTER GENAP P Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
127. 2016/2017 SEMESTER GENAP Q Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
128. 2016/2017 SEMESTER GENAP R Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
129. 2016/2017 SEMESTER GENAP S Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
130. 2016/2017 SEMESTER GENAP T Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
131. 2016/2017 SEMESTER GENAP U Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
132. 2016/2017 SEMESTER GENAP V Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
133. 2016/2017 SEMESTER GENAP W Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
134. 2016/2017 SEMESTER GENAP X Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
135. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
136. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
137. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
138. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
139. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
140. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
141. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
142. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
143. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I HELMY MUHAMMAD
(19711203 000011 1 301)
144. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
145. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
146. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
147. 2017/2018 SEMESTER GANJIL M Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
148. 2017/2018 SEMESTER GANJIL N Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
149. 2017/2018 SEMESTER GANJIL O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
150. 2017/2018 SEMESTER GANJIL P Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
151. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Q Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
152. 2017/2018 SEMESTER GANJIL R Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
153. 2017/2018 SEMESTER GANJIL S Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
154. 2017/2018 SEMESTER GANJIL T Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
155. 2017/2018 SEMESTER GANJIL U Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
156. 2017/2018 SEMESTER GANJIL V Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
157. 2017/2018 SEMESTER GANJIL W Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
158. 2017/2018 SEMESTER GANJIL X Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
159. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Y Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
160. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Z Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
161. 2017/2018 SEMESTER GENAP 1A Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
162. 2017/2018 SEMESTER GENAP 1B Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
163. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
164. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
165. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
166. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
167. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
168. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
169. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
170. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
171. 2017/2018 SEMESTER GENAP I HELMY MUHAMMAD
(19711203 000011 1 301)
172. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
173. 2017/2018 SEMESTER GENAP K Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
174. 2017/2018 SEMESTER GENAP L Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
175. 2017/2018 SEMESTER GENAP M Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
176. 2017/2018 SEMESTER GENAP N Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
177. 2017/2018 SEMESTER GENAP O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
178. 2017/2018 SEMESTER GENAP P Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
179. 2017/2018 SEMESTER GENAP Q Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
180. 2017/2018 SEMESTER GENAP R Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
181. 2017/2018 SEMESTER GENAP S Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
182. 2017/2018 SEMESTER GENAP T Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
183. 2017/2018 SEMESTER GENAP U Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
184. 2017/2018 SEMESTER GENAP V Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
185. 2017/2018 SEMESTER GENAP W Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
186. 2017/2018 SEMESTER GENAP X Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
187. 2017/2018 SEMESTER GENAP Y Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
188. 2017/2018 SEMESTER GENAP Z Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
189. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
190. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
191. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
192. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
193. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
194. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
195. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
196. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
197. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I HELMY MUHAMMAD
(19711203 000011 1 301)
198. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
199. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
200. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
201. 2018/2019 SEMESTER GANJIL M Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
202. 2018/2019 SEMESTER GANJIL N Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
203. 2018/2019 SEMESTER GANJIL O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
204. 2018/2019 SEMESTER GANJIL P Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
205. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Q Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
206. 2018/2019 SEMESTER GANJIL R Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
207. 2018/2019 SEMESTER GANJIL S Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
208. 2018/2019 SEMESTER GANJIL T Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
209. 2018/2019 SEMESTER GANJIL U Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
210. 2018/2019 SEMESTER GANJIL V Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
211. 2018/2019 SEMESTER GANJIL W Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
212. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
213. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
214. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
215. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
216. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
217. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
218. 2018/2019 SEMESTER GENAP 1A Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
219. 2018/2019 SEMESTER GENAP 1B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
220. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
221. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
222. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
223. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
224. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
225. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
226. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
227. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
228. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
229. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
230. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
231. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
232. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
233. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
234. 2018/2019 SEMESTER GENAP O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
235. 2018/2019 SEMESTER GENAP P Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
236. 2018/2019 SEMESTER GENAP Q Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
237. 2018/2019 SEMESTER GENAP R Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
238. 2018/2019 SEMESTER GENAP S Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
239. 2018/2019 SEMESTER GENAP T Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
240. 2018/2019 SEMESTER GENAP U Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
241. 2018/2019 SEMESTER GENAP V Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
242. 2018/2019 SEMESTER GENAP W Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
243. 2018/2019 SEMESTER GENAP X Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
244. 2018/2019 SEMESTER GENAP Y Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
245. 2018/2019 SEMESTER GENAP Z Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
246. 2019/2020 SEMESTER GANJIL 1A Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
247. 2019/2020 SEMESTER GANJIL 1B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
248. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
249. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
250. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
251. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
252. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
253. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
254. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
255. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
256. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
257. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
258. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
259. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
260. 2019/2020 SEMESTER GANJIL M Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
261. 2019/2020 SEMESTER GANJIL N Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
262. 2019/2020 SEMESTER GANJIL O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
263. 2019/2020 SEMESTER GANJIL P Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
264. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Q Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
265. 2019/2020 SEMESTER GANJIL R Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
266. 2019/2020 SEMESTER GANJIL S Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
267. 2019/2020 SEMESTER GANJIL T Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
268. 2019/2020 SEMESTER GANJIL U Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
269. 2019/2020 SEMESTER GANJIL V Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
270. 2019/2020 SEMESTER GANJIL W Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
271. 2019/2020 SEMESTER GANJIL X Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
272. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Y Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
273. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Z Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
274. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
275. 2019/2020 SEMESTER GENAP A1 Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
276. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
277. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
278. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
279. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
280. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
281. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
282. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
283. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
284. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
285. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
286. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
287. 2019/2020 SEMESTER GENAP M Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
288. 2019/2020 SEMESTER GENAP N Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
289. 2019/2020 SEMESTER GENAP O Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
290. 2019/2020 SEMESTER GENAP P Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
291. 2019/2020 SEMESTER GENAP Q Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
292. 2019/2020 SEMESTER GENAP R Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
293. 2019/2020 SEMESTER GENAP S Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
294. 2019/2020 SEMESTER GENAP T Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
295. 2019/2020 SEMESTER GENAP U Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
296. 2019/2020 SEMESTER GENAP V Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
297. 2019/2020 SEMESTER GENAP W Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
298. 2019/2020 SEMESTER GENAP X Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
299. 2019/2020 SEMESTER GENAP Y Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
300. 2019/2020 SEMESTER GENAP Z Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)