Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Praktikum Pekerjaan Sosial Mikro
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Kurikulum S1 IKS 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Andayani, SIP, MSW
(19721016 199903 2 008)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
5. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
9. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
(19740408 200604 2 002)
11. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
(19740408 200604 2 002)
12. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)
13. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
(19830519 200912 2 002)