Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Studi Kebijakan Dakwah
Nama Asing -
Program Studi Manajemen Dakwah
Kurikulum S1 MANAJEMEN DAKWAH 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 5

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
4. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
7. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
8. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C SITI FATIMAH
(19690401 199403 2 002)