Pegawai

Profil Pegawai

Nama : Mukhbarotul Haqqoniyaty, A.Md.
NIP : 19690918 199003 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Pascasarjana
Golongan : III/C
Email : -
No. No. SK Jabatan Tanggal Status
Mulai Berakhir
Belum Ada Jabatan